vasehrad
vasehrad
vasehrad
vasehrad
Vyšehrad
Vyšehrad
 
rotunda
rotunda

Program

ČESKÉ ZAHRADNÍ UMĚNÍ 19. a 20. století 01.10.2020 - 30.11.2020
Park

výstava v Karlachových sadech

Ústav zahradní a krajinářské architektury ZF MENDELU v Brně ve spolupráci s NKP Vyšehrad si Vás dovoluje pozvat na výstavu „ČESKÉ ZAHRADNÍ UMĚNÍ A KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA 19. A 20. STOLETÍ V KONTEXTU SVĚTOVÉHO VÝVOJE (1850–2000)“, která je poslední z cyklu tří osvětově zaměřených výstav jako výstupu projektu NAKI II „České zahradní umění a krajinářská architektura v kontextu evropského vývoje“.

Projekt si klade za cíl metodami kritického hodnocení tří období vývoje evropského zahradního umění - renesance a baroku, klasicismu a romantismu a období 19. - 20. století vyhledat, porovnat, zařadit a formulovat jejich souvislosti s českým zahradním uměním, zejména v odrazu podnětů italské, francouzské, anglické a čínské zahrady, a to se zvláštním zřetelem na hodnocení použití základních kompozičních prvků.

Výsledky vzešlé z projektu vytvoří základní vědní a výtvarnou bázi pro identifikaci hodnot památek zahradního umění a stanou se osvětově cíleným krokem pro nutnou kultivaci povědomí společnosti, prvotně široké veřejnosti v oblasti národní a kulturní identity.

Prioritním cílem projektu je doložit kulturní identitu i integritu a kulturní dědictví i jejich potenciál pro nové originální tvůrčí činy krajinářské architektury v českých zemích v kontextu evropské a světové kultury.

Výstava poskytne přehled o vývojových tendencích krajinářské architektury a zahradního umění v období 19. a 20. století a jejich odrazu v podobě a utváření děl zahradního umění a krajinářské architektury vzniklých v tomto období na území českých zemí.

Výstava představuje na čtyřiceti velkoformátových panelech období 19. a 20. století v zahradní kultuře, které poznamenalo tvář a charakter našich sídel i krajiny a stalo se součástí naší kultury a národní identity.

Hlavním cílem výstavy je přispět k rehabilitaci zahrady jako kulturního prostředí.


 

Galerie Vyšehrad

Ohlédnutí za sezónou 2020

Galerie Vyšehrad, 2020
Galerie Vyšehrad, 2020
Galerie vyšehrad, 2020
Galerie vyšehrad, 2020
Galerie vyšehrad, 2020
Galerie vyšehrad, 2020
Galerie vyšehrad, 2020
Galerie vyšehrad, 2020
Galerie vyšehrad, 2020
Galerie vyšehrad, 2020

Aktuality

Výstava F. Černého se odkládá

Plánovaná výstava Filipa Černého: Čtyři denní doby je odložena na březen 2021.

Děkujeme za pochopení
 
Od 12.10. jsou objekty NKP Vyšehrad uzavřené

Na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. října 2020 č. 996 jsou veškeré přístupné objekty v areálu NKP Vyšehrad od pondělí 12. 10. 2020 uzavřeny.

Areál parku je pro veřejnost otevřen, otevírací doba  veřejného WC  9:30 až 17:00 hod.


 
Zkrácení otevírací doby objektů

V důsledku zhoršené epidemiologické situace je od října zkrácena otevírací doba všech objektů v areále do 17,00 hod.

 
Vyšehrad má nové logo

Nové logo a celková vizuální identita od Jana Matouška a Miroko Maroko působí současně, i když používá tradiční prvky a odkazuje k symbolice minulosti.

 

Litera V a dvojtečka, složená ze symbolu dvou hvězd, odkazují svým vhodným provedením k iniciále, monogramu, králi Vratislavovi, důmyslně asociují i další historické významy a odkazy. Zároveň je prostor za dvojtečkou otevřen novým textovým významům a sdělením.

Hvězda je symbolem ducha a nadčasovosti, ve vertikálním spojení pak symbol odkazuje i na samotný název místa Vyšehrad – Vyšší město (Akros – Polis). Dvojtečka navozuje začátek dalšího dialogu, informace lze dále rozpracovávat.

Nová vizuální identita navozuje lehkost a úctyhodnost, a především volbou písma Atlantic od písmolijny Heavyweight (Jan Horčík a Filip Matějíček) koresponduje s historickým odkazem Vyšehradu.

Písmo Atlantic je současnou interpretací klasického písmařství, jehož kořeny sahají k antickým a humanistickým písmům. Svojí formou navazuje na tradici písma tesaného do kamene i na historické kořeny i materiálnost tesaných nápisů.

V průběhu nadcházejících měsíců budeme novou vizuální identitu postupně implementovat tak, aby nakonec propojila všechny naše viditelné výstupy a stala se přirozenou a jednoznačně rozpoznatelnou součástí Vyšehradu.

nove_logonovy-vizual
 
Údržba vyšehradských parků v období sucha

Z důvodu dlouhodobého sucha ponecháváme svažité a hůře přístupné travnaté plochy sekané v režimu lučních porostů. Seč pobytových a reprezentativních trávníků zůstává beze změn.

Prosíme o respektování tohoto sdělení a o úklid po psech i ve vyšší trávě. Děkujeme.

Dodržování pořádku

Prosíme návštěvníky o udržování čistoty a o odhazování odpadků výlučně do košů. Neodhazujte odpadky ani na skálu a do svahů – úklid je zde velmi náročný a nebezpečný. Děkujeme.