Vyšehrad v dějinách pražského opevnění

Audiovizuální expozice umístěná v Cihelné bráně nabízí ojedinělý exkurz do pražské historie.
Na unikátním trojrozměrném modelu současné Prahy můžete sledovat vývoj Vyšehradu v souvislosti s vývojem města a jeho opevnění. Napomáhá tomu video prezentace, která dějinný vývoj detailně dovysvětluje pomocí historických kresebných rekonstrukcí, obrazových materiálů a dobových fotografií.

Otevřeno denně
10 — 18.00


Vstupné

Expozice je přístupná pouze jako součást prohlídky kasemat a Gorlice a Komentované prohlídky na objednávku.

Vstupenky v prodeji v infocentru Cihelná brána.