VYŠEHRADSKÁ ODYSEA, VIDEOMAPPING

Autorský umělecký projekt je oslavou historických počátků české státnosti, které jsou spojeny s letošními významnými výročími: 950 let Vyšehradské baziliky sv. Petra a Pavla a připomínkou 1100 let od úmrtí sv. Ludmily, babičky sv. Václava.Náročný umělecký projekt vytvářela dlouhodobě Dr. Zdeňka Čechová, autorka řady videomappingů, multimediálních koncertů, režisérka a choreografka Křižíkovy fontány. Do technické spolupráce zapojila své studenty Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze. Ti byli její prodlouženou rukou při realizaci náročných počítačových efektů. Projekt realizovali v náročných podmínkách současné distanční vysokoškolské výuky.

Audiovizuální umělecká autorská projekce na přední fasádu Vyšehradské baziliky sv. Petra a Pavla, oživuje nejen fasádu současné baziliky, ale zároveň prostřednictvím náročných počítačových efektů, procházíme proměnami původního Vyšehradského města a historickou přestavbou samotné baziliky.

Za zvuku symfonické básně VYŠEHRAD, z cyklu MÁ VLAST Bedřicha Smetany, obrazově ožívají historické osobnosti. Kněžna Libuše věští budoucí slavné město Prahu, slavnostní průvod trubačů a bubeníků ohlašuje příchod krále.

Závěrečná část audiovizuální projekce je věnována sv. Ludmile a významnému výročí 1100 let od jejího úmrtí.


Slavnostní zahájení ve 20:00 hodin.

Projekce se bude v průběhu večera několikrát opakovat. Mezi tím budou vizualizované pauzy s aktivním zapojením diváků, prostřednictvím mobilů.