Fakturační údaje

Národní kulturní památka Vyšehrad
příspěvková organizace – zřizovatel hl. m. Praha
V Pevnosti 159/5b,128 00 Praha 2
Praha 2, 128 00

IČ: 00 419 745
DIČ: CZ 00 419 745
bankovní spojení: PPF banka a.s.,
č. účtu: 2000730002/6000