INFOCENTRA

V úterý 7. 12. 2021 bude z technických důvodů uzavřeno infocentrum Špička.

V pátek 24. 12. 2021 bude uzavřeno infocentrum Cihelná brána (včetně prohlídkového okruhu Kasematy a Gorlice), provoz infocentra Špička bude zkrácen na 10-13h.

V pátek 31. 12. 2021 bude provozní doba obou infocenter zkrácena na 10-13h.

V ostatních prosincových a lednových dnech je provoz beze změny 10-18h.


INFOCENTRUM ŠPIČKA

Prostor dnešního infocentra a část průjezdu je vše, co se zachovalo z mohutné gotické brány Špička.

Otevřeno denně
10 — 18.00

T +420 261 225 304
E info@praha-vysehrad.cz


INFOCENTRUM CIHELNÁ BRÁNA

Infocentrum se vstupem do kasemat s Gorlicí je umístěno v empírové Cihelné bráně z roku 1841.

Otevřeno denně
10 — 18.00

T +420 242 451 197