provozovatel občerstvení na Starém purkrabství

Národní kulturní památka Vyšehrad vyhlašuje jednokolové výběrové řízení na uzavření nájemní smlouvy na prostory sloužící k podnikání (nebytové prostory) k provozování hostinské činnosti v objektu Starého purkrabství na adrese Areál národní kulturní památky Vyšehrad, č.p. 161 Praha 2 – Vyšehrad


Termín podání nabídek 7.2. 2022
Termíny prohlídek prostor:
12.1. 2022 v 11:00 a 19.1. 2022 v 17:00

Více informací naleznete v přiložených souborech.

W
výběrové řízení - podmínky
W
čestné prohlášení
W
nájemní smlouva
W
specifikace předmětu nájmu
W
požadavky pronajímatele