Andělé z lesa

Příběh o němé holčičce, bytostech z lesa a andělech. Vypráví starý pařez. Scénická poezie, koncert s loutkami.

Na motivy lidové romské pohádky Andělé z knihy Eriky Manuš PEKLONEBERÁJ. Za doprovodu roztodivných zvukových instrumentů hrají ručně vyřezané dřevěné loutky, samorosty, trávy a šišky – magické bytosti lesa.

Tam kde se nebe potkává se zemí,
slétají se ptáci, mění se v anděly.
Dotekem země mění se v anděly,
tam kde se nebe potkává se zemí.

Po představení následuje výtvarná dílna – s dětmi si vyrobíme vlastní stínový betlémek se svatou rodinkou, anděly, zvířátky či darovníky podle vlastní fantazie..


Divadlo Líšeň

Pohádka pro děti od 2 let a jejich rodiče
Délka představení 30 minut + výtvarná dílna

Jednotná cena vstupenky 90 Kč