PRO ŠKOLY

Už více než deset let nabízí NKP Vyšehrad edukační programy pro školy s historickou tematikou. Tyto autorské inscenace podané zábavnou a naučnou formou se dají využít jako hravý výukový materiál i volnočasový program na dopoledne nebo odpoledne. Programy jsou přímo provázány s historií a mytologií Vyšehradu nebo důležitými milníky našeho státu.

Turnaj krále Karla
1.—2. třída ZŠ

Staré pověsti české
1.—3. třída ZŠ

Libuše
2.—4. třída ZŠ

Budíme češtinu
2.—5. třída ZŠ

Ať žije republika!
3.—5. třída ZŠ

Mise Vyšehrad
3.—7. třída ZŠ a primy osmiletých gymnázií

Výprava
8.—9. třída ZŠ, 1.—2. ročník gymnázií a SŠ

Totalita - rudá léta
8.—9. třída ZŠ, 1.—2. ročník gymnázií a SŠ


Objednávání termínů, rezervace
Martin Tůma
T +420 605 276 246
E produkce@praha-vysehrad.cz