Veřejná sbírka na obnovu drobných památek

Máte rádi Vyšehrad a rádi byste přispěli na obnovu drobných památek v jeho areálu? Přesně pro tyto účely má NKP Vyšehrad zřízený transparentní účet.

V tomto roce například Národní kulturní památka Vyšehrad ve spolupráci s Královskou kolegiátní kapitulou sv. Petra a Pavla na Vyšehradě z veřejné sbírky financovala obnovu kříže nad Cihelnou bránou do původní podoby z 19. století.


V roce 2022 například byly zrenovovány chybějící prvky na jezdecké soše Sv. Václave ve Jezdecké soše ve Štulcových sadech, jejíž původní podobu vytvořil v 17. století sochař Jan Jiří Bendl, bylo totiž navráceno několik chybějících kovových prvků. Žerď s praporcem a svatováclavskou orlicí, křížek na knížecí koruně a také koňská uzda. Všechny prvky byly restaurovány na podkladě fotografií původní podoby a jejich obnovu realizovala Galerie hlavního města Prahy.


Přispívat můžete na transparentní účet NKP Vyšehrad