Výprava

Netradiční interaktivní prohlídka Vyšehradu
pro 8. — 9. třídu ZŠ a 1.—2. ročník gymnázií a SŠ

Tématem Výpravy je genius loci Vyšehradu, důležitá i zapadlá místa, významné osobnosti a historické momenty, které jsou s Vyšehradem spjaty. Vyšehrad tu byl, je a bude. Jak souvisí Vyšehrad s 17. listopadem 1989 a K.H. Máchou? Kdo je Mocker a jak to vypadá v kostele sv. Petra a Pavla? Ubránila někdy Vyšehradská pevnost Prahu? A proč Libuše věštila zrovna z Vyšehradu, když tu asi nikdy nežila?

Během Výpravy navštíví třídy kasematy se sálem Gorlice, kde jsou umístěny originály soch z Karlova mostu. Dále pak vyhlídku na Prahu, Karlachovy sady](/cs/stranky/budovy-a-mista/karlachovy-sady), Čertův sloup, baziliku sv. Petra a Pavla, vyšehradský hřbitov se Slavínem a Staré purkrabství.

Studenti jsou provázeni průvodcem, se kterým zkoumají jednotlivá místa, diskutují a řeší různé situace. V rámci Výpravy studentům zapůjčíme sluchátka a MP3 přehrávače, které využijí v několika aktivitách. Stejně tak budou sami dohledávat informace na googlu, aby obrázek z Výpravy byl co nejcelistvější.


Objednávání termínů, rezervace

T +420 222 513 842, +420 605 276 246
E produkce@praha-vysehrad.cz

Cena

student 160 Kč, učitel zdarma

Minimální počet studentů: 20
nebo
minimální cena: 3200 Kč
Maximální počet studentů: 35