KASEMATY

Spletitý systém kasemat, chodeb pro rychlý přesun vojska, vznikal v průběhu 17. a 18. století v souvislosti se stavbou barokního bastionového opevnění. Vyšehradské kasematy jsou zhruba 1,6 m široké a 2,6 m vysoké, v pravidelných rozestupech jsou opatřené větracími šachtami, které ústí na hradební ochozy. Místy jsou chodby vybavené střílnami pro ruční palné zbraně a výklenky, do nichž vojáci ukládali zbraně a nářadí. Vyšehradské kasematy jsou rozděleny na čtyři úseky a mají celkovou délku 1017 m. První dva úseky vedou z Cihelné brány, jeden ústí do sálu Gorlice, druhý do dělostřeleckého redanu, v němž je Letní scéna. Třetí úsek, tzv. Martinské kasematy, vede v blízkosti rotundy sv. Martina a ústí do příkopu před Leopoldovou bránou, kde končí i čtvrtý úsek, tzv. Podolské kasematy, který příkop spojuje s druhým vstupem poblíž dětského hřiště.


Úsek kasemat mezi Cihelnou bránou a Gorlicí je součástí prohlídky Kasematy a Gorlice a Komentované prohlídky na objednávku. Martinské kasematy jsou zpřístupněné jen coby součást prohlídkového okruhu Barokní pevnost podle aktuálního programu.