KONTAKTY

FacebookInstagramYouTube


Infocentrum Vyšehrad

  • návštěvnické informace, prohlídky

V Pevnosti, 128 00 Praha 2
T +420 778 495 859
E info@praha-vysehrad.cz

Správní budova NKP Vyšehrad

  • správa organizace, povolení k vjezdu a stání

V Pevnosti 159/5b, 128 00 Praha 2
T +420 241 410 348
E info@praha-vysehrad.cz
ID datové schránky: h528pgw

Ředitel

Ing. arch. Petr Kučera, Ph.D.

E kucera@praha-vysehrad.cz

Úsek ekonomiky
a provozu

Ing. Helena Martynková

T +420 602 600 707
E martynkova@praha-vysehrad.cz

Oddělení obchodní činnosti

Ing. Jarmila Kabelíková

T +420 721 142 449
E kabelikova@praha-vysehrad.cz

Úsek správy majetku

Ing. arch. Milan Ševčík

E sevcik@praha-vysehrad.cz


Staré purkrabství

  • program, propagace, povolování akcí

Vyšehrad 161, 128 00 Praha 2
T +420 222 513 505

Pokladna

T +420 222 513 842
E pokladna@praha-vysehrad.cz

Úsek programu
a propagace

MgA. Bohdana Kolenová

T +420 606 937 057
E kolenova@praha-vysehrad.cz

Pronájmy a svatby

Kateřina Konečná

E konecna@praha-vysehrad.cz

Produkce pořadů pro školy

Ing. Lucia Bakaiová

T +420 605 276 246
E bakaiova@praha-vysehrad.cz