Letní scéna

Jedna z nejoblíbenějších pražských letních scén se nachází na ploše tzv. redanu, předsunuté pozice pro odstřelování města. V provozu je od 90. let 20. století.

—Letní scéna Vyšehrad je otevřená dle aktuálního programu za příznivého počasí od května do září.

—Bezbariérový vstup je ze spodní části Letní scény, pod hradbami Vyšehradu.


Program