Návštěvní řád NKP Vyšehrad

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

Vážení návštěvníci,
abyste se u nás dobře cítili, stanovili jsme několik pravidel, která je nutná v areálu Národní kulturní památky Vyšehrad dodržovat. Za vaši ohleduplnost vůči ostatním vám předem děkujeme.

Upozornění pro návštěvníky:
— věnujte zvýšenou opatrnost při pohybu na historických komunikacích a schodištích
— nevstupujte na koruny hradeb a svahy, neopírejte se a nesedejte na hradební zdi
— udržujte pořádek a čistotu, odpadky odkládejte do odpadkových košů
— mějte své psy na vodítku a nenecháváte je volně pobíhat

V areálu Národní kulturní památku Vyšehrad je zakázáno:
— vstupovat do květinových záhonů a keřových porostů
— poškozovat a odcizovat rostliny a rušit živočichy
— jezdit na kolech, koloběžkách, kolečkových bruslích
— lyžovat a sáňkovat na svazích a hradebních valech
— znečišťovat park, chovat se hlučně, stanovat a nocovat
— rozdělává a udržovat otevřený oheň a grilovat
— znečišťovat a poškozovat veřejná prostranství a jejich vybavení
— pořádat propagační, reklamní a jiné akce bez povolení NKP Vyšehrad

Pokud se setkáte s poškozováním památek nebo zeleně, oznamte to prosím neprodleně Městské policii na telefonní číslo 156. Pokud zjistíte jakkoukoliv závadu, oznamte ji prosím na telefonním čísle 241 410 348 nebo emailem na adresu info@praha-vysehrad.cz.

PDF
Návštěvní řád NKPV_2022.pdf