INFOCENTRA


INFOCENTRUM ŠPIČKA

Prostor dnešního infocentra a část průjezdu je vše, co se zachovalo z mohutné gotické brány Špička.

Otevřeno denně
10 — 18.00

V pondělí 28. 11. je infocentrum Špička mimořádně celodenně uzavřeno. Ve čtvrtek 1. 12. je mimořádně otevřeno pouze do 15 hodin.

T +420 261 225 304
E info@praha-vysehrad.cz


INFOCENTRUM CIHELNÁ BRÁNA

Infocentrum se vstupem do kasemat s Gorlicí je umístěno v empírové Cihelné bráně z roku 1841.

Otevřeno denně
10 — 18.00

V pondělí 28. 11. jsou infocentrum Cihelná brána a prohlídkový okruh Kasematy a Gorlice mimořádně celodenně uzavřeny. Ve čtvrtek 1. 12. je mimořádně otevřeno pouze do 15 hodin (poslední prohlídka začíná v 15h).

T +420 242 451 197

  • Prodej vstupenek a začátek prohlídek kasemat a Gorlice
  • Poslední prohlídka začíná hodinu před koncem zavírací doby