VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

Národní kulturní památka Vyšehrad má coby příspěvková organizace hlavního města Prahy povinnost pro svého zřizovatele každoročně vypracovat zprávu o výsledku svého hospodaření, ve které shrnuje a zhodnocuje svoji činnost v průběhu předchozího roku. V zájmu transparentnosti a pro informovanost návštěvníků zveřejňujeme zprávy z minulých let také zde:

PDF
Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2023
PDF
Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2022
PDF
Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2021
PDF
Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2020
PDF
Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2019
PDF
Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2018