Barvy v hudbě: duo - cembalo, housle

Charaktery a barvy “tónin“ pohledem hudebních estetiků ve skladbách autorů vrcholného baroka J. S. Bacha, G. Ph. Telemanna, G. F. Haendla a L. Couperina.

Hudební skladatelé a teoretici v 18. století připisovali důležitý význam charakteru jednotlivých tónin, jak při kompozici tak i při interpretaci skladeb. Ty měly být díky nim zahrány v odpovídajícím afektu a náladě. Tak co nejvýstižněji následovat myšlenku samotného autora a navodit posluchači barevný obraz či hudební podtext skladby.VSTUPENKY

V předprodeji (do 10. 6.): 250 Kč,
V den koncertu + na místě: 300 Kč

Během koncertu je přestávka. Pouze místa k sezení, místa nejsou číslována.


Edita Keglerová vystudovala Konzervatoř v Plzni (obor klavír a cembalo) a pražskou AMUv cembalové třídě Prof. Giedré Lukšaité Mrázkové. Následně pokračovala ve studiích v mistrovské třídě Jacquese Ogga na Královské Konzervatoři v Haagu a Královské hudební akademii v Londýně. V roce 2007 úspěšně obhájila svoji doktorskou disertaci na AMU v oboru „Interpretace a teorie interpretace“. Je laureátkou několika mezinárodních hudebních soutěží. Jako sólistka nebo členka různých komorních souborů vystoupila na řadě významných pódií nejen v Evropě, ale i v zámoří (Japonsko, Nový Zéland, Jižní Afrika, USA). Spolupracuje mj. s ansámbly Pražský barokní soubor, Hipocondria, Barocco sempre giovane.

Houslista Jan Jouza se narodil v roce 1958 v Praze v hudební rodině. Zúčastnil se hudeb-ních kurzů v Maďarsku u Semyona Snitkovského a v Zurichu u Nathana Milsteina. V roce 1978 získal 2. cenu ve II. kategorii na soutěži Beethovenův Hradec. Po studiu na Konzervatoři v Praze u prof. Vladimíra Rejška a absolvování pražské HAMU ve třídě prof. Nory Grumlíkové působil jako koncertní mistr Severočeské státní filharmonie v Teplicích. Od března 1987 byl zaměstnán v orchestru Smetanova divadla. Od 1.1. 1990 je členem skupiny prvních houslí České filharmonie. Jan Jouza mnoho let působil v Pražském barokním souboru a v Českém komorním or-chestru. V roce 1997 založil Komorní soubor Variace .