Program ke 400. výročí popravy protagonistů stavovského povstání

Přednášející představí dobové reálie a problematiku hrdelního soudnictví. Zazní i ukázky tehdejší hudby.
Přiblížíme také osobnost novináře a spisovatele Josefa Svátka (1835-1897), autora knihy Paměti katovské rodiny Mydlářů v Praze, který je pohřben na Vyšehradském hřbitově. Jeho první žena Antonie, roz. Pechawetzová, spočinula na hřbitově Malostranském.S příspěvky vystoupí archivář specialista PhDr. Ondřej Bastl z Archivu hl. m. Prahy, odborník na hrdelní a útrpné právo npor. Mgr. Martin Foltýn, v. v., emeritní důstojník speciálních složek MV ČR, badatelky Spolku Malostranský hřbitov Ing. Gabriela Kalinová, CSc., a Alena Lehnerová, DiS., historička a muzejní pracovnice Mgr. Miluše Kobesová a muzikolog Mgr. Petr Slouka, kurátor hudebního archivu Lobkowicz Collections o.p.s.


Přednáška pořádá Spolek Malostranský hřbitov
Vstup zdarma.

Kvůli omezenému počtu míst v sále je ale nutná rezervace na e-mailu mjiroudkova@gmail.com

Žádáme všechny účastníky o dodržování platných nařízení a doporučení vydaných vládou ČR v souvislosti s výskytem covid-19 na území ČR, jakož i o dodržování pokynů pořadatelů.