⁑HROBKA SLAVÍN A VYŠEHRADSKÝ HŘBITOV

Akce bude zahájena prohlídkou hrobky Slavín a odborným výkladem Václava Lišky, předsedy spolku Svatobor. Poté bude následovat komentovaná procházka po hřbitově, při které navštívíme místa posledního odpočinku mnoha významných osobností (K. Čapek, J. E. Purkyně, B. Němcová, J. Neruda, A. Dvořák, K. H. Mácha, J. Masopust, J. Heyrovský, J. Menzel ad.) a ukážeme si příklady funerálního umění uznávaných českých sochařů (F. Bílek, L. Šaloun, B. Kafka, O. Zoubek ad.).VSTUP

— základní — 250 Kč
— snížené — 170 Kč

Max. počet návštěvníků: 20
Předpokládaná doba trvání: 1,5 hod


ZAČÁTEK VYCHÁZKY

Sraz návštěvníků 11. 6. v 10:15 hod. před bazilikou sv. Petra a Pavla.
Před akcí lze zakoupit vstupenku v infocentru Špička.