HUDBA BATOLATŮM: TEČE HUDBA TEČE

Hudební interaktivní vystoupení Teče, hudba, teče pro malé a velké.

Prožitkové setkání s hudbou, zde se může být nejen posluchačem a pozorovatelem, ale i jeho spolutvůrcem. Kdo bude mít chuť se do dění hudebního příběhu zapojit jakýmkoli způsobem, třeba pohybem, zpěvem, různými zvuky a podobně, performeři to s potěšením uvítají. Kdo si však bude chtít odpočinout a pouze v klidu relaxovat, rozhodně se za to na ně nikdo nebude zlobit.

Zájemci se mohou těšit na originálně strávený čas s dětmi, plný inspirace a radostných okamžiků, podnětné a atraktivní prostředí pro děti, příjemnou a přátelskou atmosféru v komorním počtu účastníků, seznámení s rozličnými zajímavými hudebními nástroj a převážně lidové písně v autorských aranžmá.

Každý divák musí mít svou vlastní vstupenku.
Kapacita: 25VYPRODÁNOKUK je prvním českým multižánrovým projektem, který cílí především na návštěvníky ve věku od 10 měsíců do 3 let.

KUK nabízí rodinám s malými dětmi smysluplný program s vysokou uměleckou úrovní, nekomerční alternativu kvalitní dětské zábavy i inspirativní divadelní přehlídku. Série akcí v průběhu roku na různých místech Prahy i mimo ni nabízejí nabitý program od herny, přes divadelní představení až po pohybové workshopy. To vše na míru pro naše nejmenší návštěvníky.

Projekt navazuje na celosvětový trend divadla pro nejmladšího diváka a chce ho představit také českému publiku. Inspirativní doprovodné aktivity podporují společné trávení volného času rodičů s dětmi. Projekt se také snaží propojovat rodiče s malými dětmi v daných lokalitách a zamezit tak jejich částečné sociální izolaci během rodičovské dovolené.

Přínos festivalu tkví v tom, že rozvíjí dětskou představivost, seznamuje nejmladší diváky s hudbou i divadlem a buduje v nich vztah k umění přirozeným způsobem. I název KUK vychází z touhy dětí objevovat a poznávat. Projekt tak přispívá k výchově budoucí generace návštěvníků kulturních institucí a snaží se podporovat vnímání kultury a umění jako běžné součásti života.


VSTUP

160 Kč namístě či online