Milan Svoboda & Virtuosi Kvartet hrají Beatles

Písně legendární skupiny Beatles v originální úpravě od známého jazzového hudebníka, skladatele, dirigenta a pedagoga Milana Svobody pro sólový klavír a smyčcový kvartet. Na klavír hraje Milan Svoboda, ve druhé části koncertu jej doprovodí členové orchestru Virtuosi di Praga pod vedením Oldřicha Vlčka.

První z nové série koncertů v komorním sále Starého purkrabství HUDBA NA VYŠEHRADĚVstupné

280 Kč

Pouze místa k sezení, místa nejsou číslována.
20 minut přestávka po první části.