Myslbek a Vyšehrad

U příležitosti stého výročí úmrtí Josefa Václava Myslbeka (1848–1922), které připadá na letošní 2. červen, se uskuteční dvě komentované procházky historika umění Petra Šámala, zaměřené na četné souvislosti, které pojí dílo a život největšího českého sochaře 19. století s Vyšehradem.


Úvodní přednáška v komorním sále Starého purkrabství osvětlí podstatu Myslbekova díla a jeho mimořádný význam pro umění ve veřejném prostoru. Následovat bude návštěva Vyšehradských sadů (knížecí a královské akropole), kde bude pozornost věnována slavné čtveřici Myslbekových sousoší, jejich symbolice i okolnostem jejich současného umístění. Stranou nezůstane ani výklad o pozoruhodné historii konkrétní lokality, na níž se sousoší nacházejí; právě zde totiž stála vyšehradská zbrojnice, která zanikla v důsledku požáru v době první republiky. Další část procházky se zaměří na díla Josefa Václava Myslbeka na Vyšehradském hřbitově, a to včetně těch, jež jsou širší veřejnosti poměrně málo známá. Vycházka bude zakončena u hrobky Slavín, která se stala místem sochařova posledního odpočinku a bude při této příležitosti mimořádně otevřena.

První vycházka od 16 hodin bude tlumočena do českého znakového jazyka.

Akce je pořádána ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy, Správou pražských hřbitovů a Spolkem Svatobor, koná se pod záštitou radní hl. m. Prahy pro oblast kultury, výstavnictví a cestovního ruchu MgA. Hany Třeštíkové a starostky městské části Praha 2 Ing. Alexandry Udženija.


VSTUPNÉ

— základní 160 Kč
— snížené 110 Kč
— ZTP 50 Kč

Vycházka začíná na Starém purkrabství, kde bude rovněž možné hodinu před začátkem zakoupit vstupenky.

Na tuto akci navazuje od 21, 21.30 a 22 hodin unikátní site specific performace Myslback s prvky tanečně pohybového divadla, světelného designu a videa. Bude probíhat v parku u Myslbekových soch a vstup na ni je volný.