⁑NEJZAJÍMAVĚJŠÍ MÍSTA VYŠEHRADU

V rámci prohlídkového okruhu navštívíte nejzajímavější místa Vyšehradu spojená s jeho tisíciletým vývojem a legendami. Projdete tajemnými Martinskými kasematy, podíváte se do skrytého kostela Stětí sv. Jana Křtitele. Dále vám průvodce představí také exteriéry Vyšehradu: nezapomenutelné pohledy na Prahu, vyšehradské opevnění a brány, legendární Čertův sloup, Libušinu lázeň a vyšehradský hřbitov s hrobkou Slavín.


17 12 14.00—15.00


VSTUPNÉ

základní — 190 Kč

snížené — 130 KčVstupenky a termíny vybírejte zde


Začátek prohlídek je v infocentru Vyšehrad