Večer pro violoncello a klavír - Milada Gajdová & Ludmila Šmídová

Večer ze skladeb českých skladatelů 19. a 20. století pro violoncello a klavír


Program:
Antonín Dvořák: Klid, op. 68
Antonín Dvořák: Rondo g moll, op. 94
Antonín Dvořák: Polonéza A dur (1879)
Josef Suk: Balada a Serenáda, op. 3


Josef Páleníček: Chorálové variace (1942)
Bohuslav Martinů: Variace na slovenskou lidovou píseň (1959)


Účinkují:
Milada Gajdová – violoncello
Ludmila Šmídová – klavírMilada Gajdová hraje na violoncello od svých sedmi let. Konzervatoř v Praze studovala ve třídě prof. Viktora Moučky, ve studiích pokračovala na Hudební fakultě Akademie múzických umění u prof. Jana Páleníčka, kterou absolvovala provedením Elgarova Koncertu e moll se Severočeskou filharmonií Teplice, s dirigentem Markem Ivanovićem. V letech 1998/1999 studovala v Paříži na Conservatoire Superieur u prof. Jean Marie Gamarda a Raffaela Perrauda. Jako sólistka vystupovala s Jihočeskou filharmonií v Praze a Českých Budějovicích a s Příbramskou filharmonií, jako koncertní mistr a sólo violoncellistka působila v letech 2004–2006 v České komorní filharmonii. Na repertoáru Milady Gajdové nalezneme hudbu všech období od raného baroka po současnost. Kromě své koncertní činnosti předává své zkušenosti jako vyhledávaný pedagog.

Večer bude slovy provázet muzikoložka a klavíristka Ludmila Šmídová, sestra Milady Gajdové. Studovala klavírní hru na pražské konzervatoři u prof. Emila Leichnera. Coby muzikoložka specializující se zejména na hudbu českých autorů 19. a 20. století v současné době pracuje v Národní knihovně, kde se věnuje např. pražským hudebním tiskům z 19. století, rukopisným pramenům Antonína Dvořáka a Vítězslava Nováka nebo zde zpracovává rukopisnou notovou pozůstalost klavíristy a skladatele Josefa Páleníčka.


VSTUPNÉ

V předprodeji (do 5.10.): 150 Kč,
V den koncertu + na místě: 190 Kč