Veřejné setkání k plánované obnově dětského hřiště

Důvodem setkání je současný neuspokojivý stavebně-technický stav hřiště a nutnost jeho rekonstrukce.


Během setkání proběhne diskuse s vámi jakožto uživateli hřiště o jeho možné budoucí podobě, náplni a vybavení herními prvky.


Výstupy se stanou podkladem pro celkovou rekonstrukci hřiště, která je plánována na rok 2024.

Setkání proběhne na dětském hřišti a při nepříznivém počasí v komorním sále na Purkrabství.

Všichni jste na veřejné setkání srdečně zváni!



Svoje názory nám můžete sdělit také prostřednictvím online dotazníku, který můžete vyplnit zde


11 10 16.00—19.00