VÍKEND OTEVŘENÝCH ZAHRAD

Vycházka vyšehradskými parky

Podoba vyšehradských parků je dána především jeho vyvýšenou polohou na ostrohu Vyšehradské skály nad Vltavou a údolím Botiče. Z hradebního okruhu lze díky ní vnímat výhledy na Pražskou kotlinu v nevšedním kontextu. Výškové členění a morfologii určila výstavba barokní pevnosti, počátky vzniku parků pamatují dobu Národního obrození. Mnohé jejich stromy a stromořadí jsou pamětníky této části historie. K ní se však obrací i vyšehradské vinice, symbolika vetkaná do květinových záhonů i samotná kompozice parků. Své místo zde mají i klidová, přírodní a běžně nepřístupná zákoutí, která umožňují život rostlinných i živočišných druhů běžných spíše v přírodě než ve městě. Vyšehrad má kromě parkových ploch s mnohovrstevnatou historií také řadu běžně nepřístupných zákoutí: vlastní kompostárnu, miniaturní školku okrasných rostlin pěstovaných pro vlastní potřeby, skalní step, včelí úly nebo okrasné jezírko plné ryb.Průvodcem bude správkyně Vyšehradských parků Helena Pánková.


Trvání prohlídky: cca 90 minut

VSTUPNÉ

130,-