Pan archeolog Bořivoj Nechvátal obdržel poděkování a ocenění za celoživotní přínos Vyšehradu.

18 01 23

Mezi žijícími milovníky Vyšehradu asi není nikdo, kdo by rozvoji Vyšehradu věnoval tolik úsilí a profesního života, jako pan doktor Bořivoj Nechvátal, který se začátkem ledna dožil úžasných 88 let. Při příležitosti těchto narozenin proto pan archeolog Nechvátal od naší organizace NKP Vyšehrad a Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě obdržel poděkování a ocenění za celoživotní přínos Vyšehradu.
Pan doktor Bořivoj Nechvátal Vyšehradu v zásadě věnoval téměř celý svůj profesní život. V roce 1966 totiž založil na Vyšehradě pobočku Archeologického ústavu Akademii věd České republiky. Učinil tak 4 roky poté, co byl Vyšehrad prohlášen národní kulturní památkou a 4 roky před tím, než byla založena naše organizace – Správa národní kulturní památky Vyšehrad.

Za těch spoustu let dokázal pan Nechvátal mnohé. Nejen, že skrze archeologické průzkumy prohloubil naše poznání o středověké podobě Vyšehradu, ale také se zasadil o záchranu a prezentaci zdejších památek v době komunistického režimu. Velmi ostrým způsobem kritizoval tehdejší mocipány za nedostatečnou údržbu Vyšehradu, což jistě vyžadovalo mnoho odvahy.


Panu Nechvátalovi patří náš velké poděkování.

Za jeho celoživotní vědeckou, průzkumnou, publikační a popularizační práci věnovanou poznání dějinného vývoje Vyšehradu.