VYŠEHRADSKÁ SETKÁVÁNÍ

19 01 23

26. 9., CO SKRÝVAJÍ VYŠEHRADSKÉ STUDNY?
Na Vyšehradě je mnoho studen, některé viditelné, jiné skryté. Zajímá Vás jejich historie a co jsme našli během jejich čištění? Pokud ano, tak přijďte na přednášku, v rámci které nahlédnete až na jejich dno. Vůbec poprvé také budete mít možnost spatřit poklady nalezené během čištění Černé studny.


Prezentující: Ing. arch. Petr Kučera, Ph.D., ředitel NKP Vyšehrad

Nový cyklus neformálních prezentací a procházek, který jsme připravili pro tento rok, by rád všem zájemcům o Vyšehrad přiblížil činnost naší organizace. V rámci setkávání budeme zábavnou a názornou formou ukazovat zejména to, na čem pracujeme, jaké jsou naše plány a co v areálu Vyšehradu stojí nejvíce za pozornost. Během některých setkání bude možnost navštívit i místa přístupná jen výjimečně. Cílem setkávání bude také náš zájem o získání zpětné vazby.


KDE: Staré purkrabství na Vyšehradě/komorní sál
ZAČÁTEK: 19:00
TRVÁNÍ: 60–90 min.
VSTUP: zdarma

Dobrovolná možnost přispění na transparentní účet Vyšehrad-Poklad Kněžny Libuše určený k financování obnovy drobných památek v našem areálu: 123-6654060237/0100


PROBĚHLO

20. 6. Drobné památky Vyšehradu
Zajímá vás co zbylo z vyšehradské zbrojnice, jaký byl osud kříže nad Cihelnou bránou nebo kolik je na Vyšehradě studen? Přijďte a seznamte se s historií drobné architektury našeho areálu. Dozvíte se, jak probíhá restaurování a obnova drobných památek, a co vše jim předchází.

22. 5. Vyšehradská květena
Ponořte se do barev a vůní vyšehradských záhonů a poznejte jejich kompozici, symboliku a jejich význam v parcích. Dozvíte se, o jaké botanické poklady v areálu pečujeme a čím jsou zajímavé vyšehradské stromy.

24. 4. Vyšehradské parky
Přijďte si povídat o proměnách veřejných prostranství, o tom, co se vám líbí a co byste změnili. Zároveň se seznamte s historií, současností a budoucností vyšehradských parků.

22. 3. Nová stálá expozice
Prezentace představí výsledky soutěže na novou stálou expozici v Gotickém sklepu a vítězný návrh od Roháč Stratil architektonický ateliér. Seznámíme vás s plánovanou podobou a koncepcí nové expozice a ukážeme, komu bude primárně určena a jakým způsobem ovlivní podobu svého okolí. Dozvíte se i to, jak chceme změnit vnímání dějin Vyšehradu.

27. 2. Průzkumná a badatelská činnost
V prezentaci badatelské činnosti se nejprve zaměříme na nové archivní nálezy. Následně svou pozornost přesuneme ke středověké minulosti Vyšehradu a k otázce, v jaké míře je tato část historie archeologicky prozkoumána? Seznámíme vás s výsledky posledních geofyzikálních průzkumů a s tím, jak se mění pohled na stavební historii Vyšehradu.

31. 1. Představení činnosti a projektů NKP Vyšehrad
Kdo jsme, co děláme a jak ovlivňujeme podobu a fungování Vyšehradu? Prezentace hotových koncepčních dokumentů a projektů rekonstrukcí vyšehradských památek a rehabilitace veřejných prostranství. Prezentace klíčových novinek programové koncepce a návštěvnického provozu. Nové infocentrum u Leopoldovy Brány a nový orientační a informační systém