BAZILIKA SV. PETRA A PAVLA

Kapitulní kostel sv. Petra a Pavla se dvěma 58 m vysokými věžemi je hlavním vyšehradským kostelem a tvoří jednu z nejvýznačnějších dominant Prahy. Původní románskou baziliku v těchto místech založil kníže a později první český král Vratislav II. Ten si zvolil Vyšehrad za své panovnické sídlo a v bazilice nebo jejím blízkém okolí je patrně i pochován stejně jako další příslušníci přemyslovského rodu. Ve 14. století, za vlády Karla IV., došlo k velkolepé gotické úpravě chrámu, který se s celkovou délkou 110 m stal nejdelší chrámovou stavbou v tehdejší Praze. Kostel přestál husitské plenění Vyšehradu, koncem 16. století byl dokončen nový renesanční presbytář a ve dvacátých letech 18. století proběhla velká barokní přestavba. Současná novogotická podoba chrámu pochází z let 1885–1903 a jejím architektem byl Josefa Mocker.


Bazilika sv. Petra a Pavla patří pod Královskou kolegiátní kapitulu sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, která ji zpřístupňuje k církevním i turistickým účelům.