GALERIE VYŠEHRAD

Galerie je z důvodu rekonstrukce v roce 2023 uzavřena.

Budova galerie je pozůstatkem středověké strážní věže, součásti středověkého opevnění. V jejím sousedství jsou v terénu vidět zbytky zdiva jednoho z paláců, které ve středověku stály na knížecí a královské akropoli. Její současná podoba pochází ze 17. století. Galerie stojí na skále nad tzv. Libušinou lázní. Právě z vrcholku této skály věštila podle představ obrozenců bájná kněžna Libuše slávu městu Praze.