LEOPOLDOVA BRÁNA

Leopoldova brána byla postavena nejpozději roku 1672 jako hlavní reprezentativní vstup do vyšehradské citadely. Své pojmenování získala na počest císaře Leopolda I., ale nejspíš tehdy nebyla dokončena. Vstupy zůstaly zazděny a nahrazeny provizorním průrazem v hradební zdi severně od brány, kde lze dosud pozorovat jeho stopy. Funkčního využití se dočkala až v roce 1841 v souvislosti s otevřením nové táborské silnice. Tehdy byl postaven dřevěný most přes příkop, nahrazený později zemním náspem. Brána je tvořena kulisou průčelní stěny s průjezdem a dvěma brankami pro pěší.