ROTUNDA SV. MARTINA

Kaple sv. Martina je jedinou v úplnosti dochovanou románskou stavbou na Vyšehradě a jednou z nejstarších rotund na území Prahy. Byla postavena kolem roku 1100 ve východní části opevněného předhradí. Ve 12. a 13. století byla obklopena hřbitovem. Stavba přečkala husitské války a později byla užívána jako obecní vězení Města hory Vyšehradu. Během třicetileté války sloužila k uskladnění střelného prachu, v první polovině 18. století se dočkala obnovy a znovuvysvěcení, v roce 1784 byla kaple zrušena a předána vojenské správě, která ji nadále užívala jako skladiště a výrobnu dělostřeleckých nábojů. V roce 1841 měla být zbořena, aby uvolnila místo stavbě nové silnice, nakonec byl jen zazděn původní západní vstup a nahrazen novým na jižní straně. Chátrající rotunda pak sloužila jako obydlí pro chudinu a později ji zakoupila vyšehradská kapitula, nechala ji v letech 1878-1880 zrekonstruovat a dodnes ji využívá k církevním účelům.


Návštěva je možná po předchozí dohodě s farností sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.