VYŠEHRADSKÉ PARKY

Svatební obřad v parku je možný ve třech variantách. Všechny předpokládají běžný provoz, není možné uzavřít pro veřejnost části parků ani cesty. V případě nepřízně počasí je k dispozici pouze zastřešený altán ve Štulcově ulici u východu do parku Pod Hradbami (Libušinka), náhradní vnitřní prostor nelze zajistit.

1. varianta – pronájem místa v parku
5 000 Kč (osvobozeno od DPH)

Cena zahrnuje pouze pronájem místa pro obřad, v ceně není žádný mobiliář. Zajištění mobiliáře (židle, stůl atd.) od vlastního dodavatele je umožněno za příplatek 2 500 Kč.

2. varianta – pronájem místa v parku a mobiliář od ověřeného dodavatele
13 500 Kč (včetně DPH)

Cena zahrnuje pronájem místa pro obřad a zapůjčení svatebního setupu včetně dopravy, instalace a deinstalace:
- 1 ks slavobrána ozdobená bílou organzou
- 1 ks stolek na prstýnky a podpisy
- 16 ks židle dřevěná skládací černá/červená

3. varianta – pronájem místa v parku, mobiliář a ozvučení 15 000 Kč (včetně DPH)
Cena zahrnuje pronájem místa pro obřad a zapůjčení svatebního setupu včetně dopravy, instalace a deinstalace a zvukové aparatury včetně obsluhy:
-1 ks slavobrána ozdobená bílou organzou
-1 ks stolek na prstýnky a podpisy
-16 ks židle dřevěná skládací černá/červená
-ozvučení: 2 aktivní bedny a zvukový pult + zvukař