MyslBack - site specific performance

U příležitosti 100. výročí úmrtí největšího českého sochaře 19. století Josefa Václava Myslbeka bude v sousedství jeho monumentálních soch na vyšehradské akropoli uvedena jedinečná site specific performance s prvky tanečně pohybového divadla, světelného designu a videa. V rámci programu Umění pro město ji s tvůrci ze studia Lunchmeat, s dramaturgem Tomášem Žižkou a choreografkou Veronikou Knytlovou připravila Galerie hlavního města Prahy.

Akce se koná pod záštitou radní hl. m. Prahy pro oblast kultury, výstavnictví a cestovního ruchu MgA. Hany Třeštíkové a starostky městské části Praha 2 Ing. Alexandry Udženija.


VSTUP VOLNÝ

začátky performance: 21.00, 21.30, 22.00

Této akci předchází od 16 a 18 hodin komentovaná vycházka Myslbek a Vyšehrad, která se skládá z úvodní přednášky historika umění Petra Šámala v sále Starého purkrabství a samotné vycházky po Myslbekových dílech v parku a na hřbitově, zakončené uvnitř hrobky Slavín, kde je J. V. Myslbek pochován. Její kapacita je omezena, účast pouze s platnými vstupenkami.