Pevnost Vyšehrad

Den plný zážitků pro celou rodinu, při kterém vyšehradské parky, hradby, podzemí, brány i další prostory ožijí různými historickými epochami.

Vyšehrad jako jedno z nejslavnějších historických míst v zemi se vyvíjel po staletí, která utvářela celé české dějiny. Celodenní akce Pevnost Vyšehrad zábavnou formou seznámí širokou veřejnost s historií této památky od středověku po 20. století.Během této mimořádné akce bude zpřístupněn celý areál Národní kulturní památky Vyšehrad včetně podzemních prostor. Kolem hradeb bude rozptýleno pět stanovišť prezentujících jednotlivé historické epochy a stavební fáze Vyšehradu: výstavbu hradu Karlem IV. a husitské války, budování barokního opevnění, období panování Marie Terezie, napoleonské války i dobu 2. poloviny 19. století, kdy se čas Prahy coby pevnosti chýlil ke konci.

Dále bude pro návštěvníky připraven doprovodný program jako historické přednášky, tržiště, vojenská kuchyně, výklad o historickém dělostřelectvu, vojenská stráž v branách pevnosti a mnoho dalšího.

Kdo si koupí celodenní vstupenku, bude si navíc moci poprvé během jediného dne projít všechny čtyři úseky vyšehradských kasemat, zhlédnout šermířská vystoupení a ukázky vojsk a navštívit i další běžně nepřístupné prostory jako interiér Táborské brány, příkopy, dělostřelecký redan nad Vltavou i nejstarší dosud stojící latrínu v Praze a také stálou expozici Historické podoby Vyšehradu v Gotickém sklepě.


Celodenní vstupenka

Opravňuje ke vstupu na program Letní scény a k návštěvě uzavřených prostor Vyšehradu:
Kasematy a Gorlice (prohlídky s průvodcem každou celou do 17h)
Podolské kasematy (prohlídky s průvodcem každou půl do 17:30h)
Martinské kasematy
Kasematy od Letní scény
Táborská brána a latrína
Redan (areál Letní scény)
Gotický sklep

Cena:
Plné vstupné: 250 Kč
Snížené vstupné (studenti, senioři 65+, děti 6-18): 150 Kč
Rodinné vstupné (2 dospělí+2 děti): 600 Kč
ZTP: 50 Kč
Děti do 6 let: zdarma

V prodeji v den konání akce do 17 hodin v infocentrech Špička a Cihelná brána, v Gotickém sklepě a v pokladně Starého purkrabství.


PROGRAM

Program na Letní scéně pouze s celodenní vstupenkou, vše ostatní volně přístupné.

10:00 zahájení akce
10:00-11:00 přednáška o Vyšehradě (Staré purkrabství)
11:00 ukázky vojska: husité a Civitas Pragensis, z. s. (Letní scéna)
11:30 šermířská a divadelní skupina Nostra Ex (Letní scéna)
12:30 ukázky vojska: třicetiletá válka a mušketýři Alt-Starhemberg Olmütz (Letní scéna)
13:00-14:00 přednáška o královské korunovaci v Praze 1792 (Staré purkrabství)
14:00 ukázka dělostřelectva: Aleš Prostředník a Feld Artillerie Corps - Dělostřelci Terezín (na hradbách u Gorlice)
14:30 ukázky vojska: sedmiletá válka a regiment Wied-Runkel (Letní scéna)
15:00 šermířská a divadelní skupina Nostra Ex (Letní scéna)
16:00 ukázky vojska: Napoleonské války a KVH Nový Jičín (Letní scéna)
16:30 ukázky vojska: prusko-rakouská válka 1866 a SPVH Náchod - 6. prapor polních myslivců (Letní scéna)
17:00-18:00 přednáška o pevnosti Vyšehrad (Staré purkrabství)
18:00 konec akce


MAPA

A — středověk
B — třicetiletá válka
C — války Marie Terezie
D — napoleonské války
E — prusko-rakouská válka, dělostřelci