⁑PRVOMÁJOVÁ PROHLÍDKA VYŠEHRADU

V rámci prohlídkového okruhu navštívíte Podolské kasematy, které byly po roce 1938 přestavěny na protiletecké kryty. Následně se seznámíte s historií knížecí a královské akropole, která je pokládána za historicky nejcennější území Vyšehradu. Nacházel se zde přemyslovský palác, jehož pozůstatky včetně Gotického sklepa jsou zde patrné dodnes. Navštívíte i vyšehradský hřbitov s monumentální hrobkou Slavín a zastávkou u hrobu Karla Hynka Máchy.
Prohlídka trvá cca 60 – 80 minut.vstupné

  • základní — 190 Kč
  • snížené — 130 Kč

Začátek prohlídek je v infocentru Špička