Nabízíme vám možnost pronájmu prostor pro svatební obřad v areálu vyšehradských parků, v komorním sále Purkrabství, na Letní scéně nebo v podzemních prostorách Gorlice.


Více informací o zvýhodněné nabídce pronájmu komorního sálu pro svatební oslavu 2024 naleznete zde.


Kontakt:
T +420 721 521 458, 222 513 505
Kateřina Svobodová
E svobodova@praha-vysehrad.cz


Svatební katalog 2024 ke stažení

PDF
Svatba na Vyšehradě 2024

  • NKP Vyšehrad nezajišťuje rezervaci termínu na matričním úřadě, jehož pracovník musí být civilnímu sňatku přítomen. Vyšehrad spadá pod ÚMČ Praha 2 (T +420 236 044 121 nebo +420 236 044 122), který sňatky na Vyšehradě umožňuje většinou jen v úterky a čtvrtky po individuální domluvě.
  • Církevní obřady v bazilice sv. Petra a Pavla zajišťuje Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.
  • Termín obřadu musí být zvolen v koordinaci s plánovanými programovými akcemi NKP Vyšehrad.
  • Mezi NKP Vyšehrad a alespoň jedním ze svatebčanů bude minimálně 30 dní předem uzavřena Smlouva o konání svatebního obřadu na základě předchozí domluvy s jasně stanovenými podmínkami. Nejdříve lze smlouvu uzavřít 6 měsíců předem.
  • V žádných venkovních ani vnitřních prostorách areálu Vyšehradu není povoleno používání jakýchkoli konfet včetně rozhazování rýže či okvětních lístků.
  • Všechny varianty zahrnují povolení k vjezdu do areálu pro 5 automobilů, jejich parkování je po dobu obřadu možné pouze v ulici V Pevnosti.

Za spolupráci na nasnímání svatebního editorialu děkujeme:
Fotograf: Michal Böhm
Šaty & oblek: Svatební Centrum Adina
Make-up & hair: Linda Chudomelová
Floristka: Klára Červinková
Modelka: Dominika Rozmajzlová
Model: Patrik Pagáč
Mobiliář: Stagelab