Martinské kasematy


Komentovaná prohlídka kostela Stětí sv. Jana Křtitele – unikátního svatostánku, jenž byl nakonec pohlcen vyšehradským opevněním, – a chodby Martinských kasemat ústící do předpolí v blízkosti Leopoldovy brány.


Komentář prohlídky je možný v češtině a angličtině, pro další jazyky (En, Ger, Rus, It, Fr, Esp, Pol, Jap, Tur, Dut, Hun) je k dispozici tištěný text prohlídky.

Prodej vstupenek na pokladně v Cihelné bráně.


Denně: 12.00, 15.00

Začátek v Cihelné bráně.


Skupinové rezervace

Vstupné

— základní — 170 Kč
— snížené — 120 Kč
— rodinné (2 dospělí a 3 děti) — 340 Kč
— děti do 6 let — zdarma

Vstupenky