Vycházka vyšehradskými parky

Komentovaná vycházka po vyšehradských parcích u příležitosti akce Víkend otevřených zahrad, které se Vyšehrad letos účastní podruhé. Zasvěceným průvodcem po jejich historii a specifikách bude zahradní architektka Helena Pánková, která má na starosti zdejší veřejná prostranství.


10 06 13.30—15.00

10 06 16.00—17.30

11 06 13.30—15.30

11 06 16.00—17.30


Vycházka vás zavede nejprve do správní budovy NKP Vyšehrad, kde si budete moci prohlédnout běžně nepřístupné zahradnické zázemí, vyšehradské ekocentrum nebo včelín. Dále budete pokračovat Leopoldovou bránou k rotundě sv. Martina a dozvíte se zajímavosti o budoucnosti příkopu nebo o řešení specifických problémů s půdní erozí. V Soběslavově ulici si prohlédnete kompozici obnovených záhonů i stromořadí, hlavní vegetační prvek pevnosti. Na knížecí a královské akropoli se seznámíte s jejím vývojem a vlivem krajinářského architekta Otakara Kuči na její současný vzhled, pozornost bude věnována i vyšehradským vinicím, závlahovému systému z Vltavy či botanice Vyšehradské skály. Na západním svahu - Libušince bude připomenuta “thomayerovská” minulost a nastíněna budoucnost parku. Vycházka nemine ani Štulcovy sady, první na Vyšehradě, a nejklidnější Karlachovy sady s minulostí plnou podivuhodných zvratů a zajímavým vrstvením kompozičních principů.


Vyšehradské parky vznikaly od konce 19. století. Díky výjimečným západním, severním a jižním výhledům umožňují vnímat Pražskou kotlinu v méně obvyklém kontextu. Hlavními prvky parků Vyšehradu jsou vzrostlé stromy a stromořadí společně s travnatými plochami, které vybízejí k posezení, sportu či hrám. Místy jsou doplněny skupinami kvetoucích keřů, které budou postupně obnovovány a doplňovány. Klidová zákoutí a exponované cesty jsou lemovány letničkovými i trvalkovými záhony, které společně s kvetoucími keři podporují biodiverzitu v srdci Prahy. Více o jejich současné koncepci čtete zde.


VSTUPNÉ

— jednotné: 130 Kč

Vycházka začíná u infocentra Špička, kde je možné rovněž zakoupit vstupenky.